Anasayfa | Site Haritası | İletişim
Türkçe | English
English

ÜRETİM ALT YAPISI

Tesislerimiz
Ar - Ge ve İnovasyon
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
Bilgi Güvenliği Politikamız
 

KALİTE İLKELERİMİZ

  • Ulusal ve uluslararası tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine, diğer gerekliliklere ve ilgili standartlara uygun, üst yönetimin tam desteğine sahip bir Entegre Yönetim Sistemi uygulamak ve üretimin tüm aşamalarında kalite, hijyen, çevre, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uymak,
  • Tüm çalışanların tam katılımı ile Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,
  • Teknoloji ve eğitim olanaklarından tüm çalışanlarımızın tam olarak faydalanmasını sağlayarak kaliteli insan kaynağını en önemli değerimiz haline getirmek,
  • Ulusal ve uluslararası her tür teknolojik iyileşmeleri ve gelişmeleri takip ederek çevreyi korumak; çevresel kirliliği önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, atıkların geri dönüşüm/geri kazanımını sağlamak, geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,
  • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıp tasarruf etmek ve sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamak,
  • Satın almadan satış sonrasına kadar olan tüm süreçlerde, yaptığımız her işi ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapmak,
  • Her müşteriyi dost kabul etmek ve dostlarımızın güvenini, beklentilerini ve memnuniyetlerini daima en üst seviyede karşılamak.

(342) 337 11 80 (8 hat)
(342) 337 20 28
info@gulsanholding.com
http://www.facebook.com/gulsanholding
http://www.twitter.com/gulsanholding